FAQ

  Mogen wij de liederen afdrukken in een orde van dienst of projecteren (beamen)?
Ja, zolang het in het kader is van een kerkdienst. Andere bijeenkomsten, zoals concerten en zangmiddagen, zijn uitgesloten.

  Moeten wij de auteursnamen altijd vermelden?
Ja, maar bij het aanbieden van geluidsopnamen zonder beeld op kerkradioportals is het binnen deze licentie om praktische redenen toegestaan de auteursnamen niet te vermelden. Wanneer echter het materiaal wordt geplaatst op platforms als YouTube en Facebook, is er voldoende mogelijkheid om de vermeldingen te doen.

  Hoe lang mogen wij het materiaal op het web laten staan?
Binnen deze licentie geldt een uiterste termijn van aanbod van één maand. Wanneer u van plan bent het materiaal gedurende een langere periode aan te bieden, dient u een uitgebreidere licentie aan te schaffen.

  Mogen wij de inloggegevens van de Kerk&Web-licentie aan anderen doorgeven?
Ja, binnen uw (wijk)gemeente en alleen voor gebruik ten behoeve van (de voorbereiding van) kerkdiensten.

  Onze gemeente bestaat uit drie verschillende vierplekken. Mogen wij met één licentie doen?
Nee, de licentie is gebouw-gebonden. Alle drie kerken/gebouwen dienen in dit geval een licentie te hebben. Een gemeente die afwisselend in meerdere gebouwen kerkt, wordt als één vierplek beschouwd.

  Wij zenden het materiaal ook uit via de lokale omroep. Mag dit?
Binnen deze licentie is het alleen als (wijk)kerk mogelijk materiaal aan te bieden. Dus zolang u zelf eigenaar bent van het betreffende kanaal of de website. Derde partijen, ook individuele personen, dienen zelf een licentie aan te vragen.

  Een van de liederen zingen we in de dienst. We willen die ook graag in ons kerkblad plaatsen. Kan dit?
Nee, deze licentie voorziet alleen in het gebruik van het materiaal bij (online) kerkdiensten. Publicatie in een kerkblad valt daarbuiten. Wanneer u iets op een andere manier dan in deze Kerk&Web-licentie begrepen, wil openbaar maken of vermenigvuldigen, moet u vooraf om toestemming vragen.

  Wij willen het materiaal graag op een kerkradioportal én op YouTube plaatsen. Kan dit?
Jazeker, u mag het materiaal op twee verschillende plaatsen aanbieden, mits de (wijk)kerk van beide kanalen eigenaar is.

  Wij bieden via een kerkradioportal zowel kerkradio als kerktelevisie aan. Wordt dit beschouwd als twee verschillende uitingsvormen? 
Nee, kerkradio én kerktelevisie via één kanaal beschouwen wij als één uitingsvorm. U mag hiernaast met de Kerk&Web-licentie ook nog via YouTube de dienst aanbieden.

  Iemand uit onze gemeente wil graag de kerkdienst van YouTube embedden op haar website. Mag dat?
Jazeker, embedden is geen zelfstandige openbaarmaking, en mag dus altijd, zolang de bron legaal is.

  Wij hebben de televisiediensten achter een wachtwoord en de radiodiensten niet. Kunnen we toch voor het ‘wachtwoordtarief’ in aanmerking komen?
Nee, de voorwaarde voor het wachtwoordtarief is dat alle openbaarmakingen achter een
wachtwoord zitten.

  Mogen we de liederen ook gebruiken in andere uitgaven dan ordes van dienst?
Nee, de Kerk&Web-licentie geldt alleen voor het gebruik van losse ordes van dienst. Ordes van dienst die binnen een week worden gebruikt, zoals in de Stille Week, worden als één losse orde van dienst gezien. Andere vormen van openbaarmaking, zoals plaatsing in een kerkblad, zijn niet mogelijk.

  Wij hebben behalve kerkradio ook nog cassettes en cd’s voor mensen die niet naar de kerk kunnen. Mogen we de betreffende liederen hierop ook gebruiken?
Jazeker, mits u geen geld vraagt voor het materiaal.

  Wij willen een van de liederen wijzigen. Dit sluit beter aan bij de gelegenheid. Mag dit?
In principe mag u wettelijk zonder toestemming geen werken van derden wijzigen. De praktijk van de kerkmuziek echter is fluïde: van doorgeven en verder vertellen. Zolang u dit doet en het binnen de kerkmuren blijft, is het in het kader van deze licentie geen probleem. Wanneer u toch gewijzigde werken op het web zou willen plaatsen (bijvoorbeeld: kerkradio, openbare orde van dienst), dient u vooraf contact op te nemen.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur een bericht:


Ga direct naar:

Bestellen

Licentievoorwaarden