Prijzen

Zonder wachtwoord

De Kerk&Web-licentie kost € 80,- per jaar.
Uitgangspunt daarbij is dat het materiaal niet langer dan één maand op het web mag blijven staan. Dit is een redelijke termijn om 'gemiste' kerkdiensten aan te bieden.
Voor kerken die ervoor kiezen materiaal langer dan één maand aan te bieden, gelden de volgende tarieven:

Aanbiedtermijn drie maanden: € 100,-.
Aanbiedtermijn zes maanden: € 120,-.
Aanbiedtermijn één jaar: € 140,-.

De Kerk&Web-licentie loopt van 1 januari tot en met 31 december. Eventueel kunnen afspraken gemaakt worden (vooraf!) wanneer een licentie in het lopende jaar aanvangt. De minimumlooptijd is echter nooit minder dan een jaar.

Met wachtwoord

Voor kerken die al het gebruikte materiaal (YouTube, kerkradio, eigen website etc.) achter een wachtwoord hebben staan, geldt een lager basistarief: € 40,- per jaar. Voor langere aanbiedtermijnen:

Aanbiedtermijn drie maanden: € 50,-.
Aanbiedtermijn zes maanden: € 60,-.
Aanbiedtermijn één jaar: € 70,-.

De langere aanbiedtermijn achter een wachtwoord geldt niet voor webpublicatie in documenten zoals ordes van dienst.
Hiervoor geldt altijd de maximale plaatsingstermijn van één maand.