Prijzen

Zonder wachtwoord

De Kerk&Web-licentie kost € 80,- per jaar
Uitgangspunt daarbij is dat het materiaal niet langer dan één maand op het web mag blijven staan. Dit is een redelijke termijn om 'gemiste' kerkdiensten aan te bieden.
Voor kerken die ervoor kiezen materiaal langer dan één maand aan te bieden, gelden de volgende tarieven:

Aanbiedtermijn drie maanden: € 100,-.
Aanbiedtermijn zes maanden: € 120,-.
Aanbiedtermijn één jaar: € 140,-.

De Kerk&Web-licentie biedt geen mogelijkheid voor langere termijnen dan één jaar.

Met wachtwoord

Voor kerken die al het gebruikte materiaal (YouTube, Kerkradio, eigen website etc.) achter een wachtwoord hebben staan, geldt een lager basistarief: € 40,- per jaar. Voor langere aanbiedtermijnen:

Aanbiedtermijn drie maanden: € 50,-.
Aanbiedtermijn zes maanden: € 60,-.
Aanbiedtermijn één jaar: € 70,-.

De langere aanbiedtermijn geldt niet voor webpublicatie in documenten zoals ordes van dienst.
Hiervoor geldt altijd de maximale plaatsingstermijn van één maand.