Lied- en repertoiresuggesties bij de lezingen uit het 
Gemeenschappelijk Leesrooster
1 december 2023 – 15 mei 2024

3 december 2023
Psalm 85
Canon bij Psalm 85
   in bijlage bij Heilig Spel 2023-4.
  'Download zonder wachtwoord'-materiaal

10 december 2023, 2e zondag van Advent
Jesaja 40,1-11 
Motet voor (1) 2e advent -Jesaja 40: 9 – 10a  
  uitgave: Kon.Chr.Zangersbond / Kerk&Web-materiaal

24 en 25 december 2023, Kerstnacht en Eerste kerstdag
Lucas 2,10-11
Schrik niet - Schriftmotet SATB
  autograaf, op aanvraag

Once in royal David's city - liedzetting
God rest you merry, gentlemen
 - liedzetting
See amid the winter's snow 
- liedzetting
Unto us a boy is born 
- liedzetting
  verschenen in: 4 Christmas Carols, uitgave Muz-Art
Genesis 1,1-2,3 en Joh. 1,1-5
   de schepping
De aarde was leeg  
   lied uit de Samenleesbijbel

1 januari 2024 
Psalm 8
Refrein bij psalm 8 (Genève)
  autograaf, op aanvraag

14 januari 2024
Johannes 1,19-34
  getuigenis over Johannes
Dit is nu Johannes  
  lied uit de Samenleesbijbel
Johannes 2,10
  bruiloft te Kana
Ieder mens zet eerst de goede wijn op tafel - Motet SAB
  Kerk&Web-materiaal

21 januari 2024
Marcus 1,14-20
Meegaan
  lied uit de Samenleesbijbel

Haal de netten binnen
  lied uit de Samenleesbijbel

18 februari 2024
Marcus 1,12-15
De verzoeking in de woestijn - motet SA(T)B
  uitgave Kon. Chr. Zangersbond

25 februari 2024
Marcus 9,2-10
We wandelden met Jezus
  lied uit de Samenleesbijbel

10 maart 2024
Johannes 6,4-15
  de wonderbare spijziging
Kom ’t is al laat
   muziekspel voor kinderen, klankstaven, fluit en samenzang
   eerder uitgegeven in de serie Goed voor een jaar
   verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

24 maart 2024, Palmzondag
Marcus 14,1-15,47
  laatste Avondmaal en gevangenneming
Kreuzweg - Delen uit deze passie (versies voor piano solo - viool-piano - cello-piano)
  autograaf, op aanvraag

28 maart 2024, Witte Donderdag
  laatste Avondmaal
Waarom is deze nacht zo anders - ZG VII-15
  Kerk&Web-materiaal

29 maart 2024, Goede Vrijdag
Kreuzweg 
-  passie met beeld
  autograaf, op aanvraag, cd verkrijgbaar
Ich bin's - Ich bin es nicht 
  'Download zonder wachtwoord'-materiaal
Memento - vioolsolo
  autograaf, op aanvraag

30 maart 2024, Paasnacht
  'Christus, licht der wereld' - bij het binnendragen van het licht
Lumen Christi
  uitgave KCZB, Voorschoten, binnenkort ook via Kerk&Web-licentie
Genesis 1,1-2,3 en Joh. 1,1-5
   de schepping
De aarde was leeg  
   lied uit de Samenleesbijbel

31 maart 2024, Pasen
Johannes 20,1-18
De leerlingen rennen meteen naar het graf
  lied uit de Samenleesbijbel
De Heer is waarlijk opgestaan
  lied 638 uit Liedboek (2013), tekst: Ronald da Costa
  Kerk&Web-materiaal

De Heer is waarlijk opgestaan
  Kerk&Web-materiaal

7 april 2024
Johannes 20,1-18
  Thomas
Nu alles ons ontnomen lijkt 
  Kerk&Web-materiaal

21 april 2024
Johannes 10,11-16
  de goede herder
Als een herder is de Heer 
Psalm 23, lied uit de Samenleesbijbel

9 mei 2024, Hemelvaart
Handelingen 1,1-11
  Jezus opgenomen in de hemel
Een wolk (canon) 
  lied uit de Samenleesbijbel