Lied- en repertoiresuggesties bij de lezingen uit het 
Gemeenschappelijk Leesrooster
1 februari – 1  juni 2023

 

26 februari 2023
Matteüs 4,1-11
   De verzoeking in de woestijn
Motet voor de (1e) 2e Advent
  uitgave: Kon.Chr.Zangersbond / Kerk&Web-materiaal

Genesis 2,15-3,9
   De tuin van Eden, de boom
Wij wonen in de tuin van God (ZG)
   Kerk&Web-materiaal, kinderlied

8 maart 2023, Biddag
Prediker 2,20-27
   Zwoegen onder de zon
Wij aarde onvoltooid (ZG)
   Kerk&Web-materiaal

12 maart 2023
Johannes 4,5-26
Diep is de bron / Deep is the well
   Motet, verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

19 maart 2023
Psalm 23
   De Heer is mijn herder
Als een herder is de Heer
   Lied uit de Samenleesbijbel

   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap
2 april 2023, Palmzondag
Matteüs 21,1-11
   De intocht in Jeruzalem
Isidoor, wat draag je?
   Muziekspel voor kinderen, verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

Matteüs 26,1-27,66
   Delen uit Kreuzweg, een passie, inlichtingen via muz-art@hetnet.nl
6 april 2023, Witte Donderdag
  Laatste Avondmaal
Waarom is deze nacht zo anders - ZG VII-15
  Kerk&Web-materiaal

7 april 2023 2023, Goede Vrijdag
   Kreuzweg, een passie
inlichtingen via muz-art@hetnet.nl

8 april 2023, Paasnacht
Genesis 1,1-2,3
   De schepping
De aarde was leeg  
   Lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

Deze dag is een bijzondere dag  
   Lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

Genesis 22,1-18
   Abraham op de proef gesteld
Zoveel  
   Lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

Bij het binnendragen van het licht: 'Christus, licht der wereld'
Lumen Christi
  Kerk&Web-materiaal
Matteüs 28,1-10
De vrouwen hebben het gezien  
   Lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

De leerlingen rennen meteen naar het graf  
   Lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

9 april 2023, Pasen
De Heer is Waarlijk opgestaan - Liedboek 638 
  Kerk&Web-materiaal

23 april 2023
Johannes 21,1-14
Trek aan de touwen – Canon
  Kerk&Web-materiaal

30 april 2023
Psalm 23
   De Heer is mijn herder
Als een herder is de Heer
   Lied uit de Samenleesbijbel

   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap