Lied- en repertoiresuggesties bij de lezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster

 

26 juli 2020
Matteüs 13,44-52
   Gelijkenis van de visvangst
Trek aan de touwen
   Kerk&Web-materiaal, canon met ostinato
1 Koningen 3,5-12
   Salomo en de vraag om wijsheid
Rijkdom vraag ik niet
   Kerk&Web-materiaal

2 augustus 2020
Matteüs 14,13-21
   De wonderbare spijziging
Kom ’t is al laat
   muziekspel voor kinderen, klankstaven, fluit en samenzang
   eerder uitgegeven in de serie Goed voor een jaar
   verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

20 september 2020
Psalm 145
Looft de Heer
   Kerk&Web-materiaal, canon

4 oktober 2020
Jesaja 5,1-7
   Lied van de wijngaard
Expectation, Motet Isaiah 5:1-2
   Engelstalig schriftmotet, versies voor vierstemmig gemengd koor (a) of voor mannen- of vrouwenkoor (b)
   Kerk&Web-materiaal

11 oktober 2020
Psalm 23
   De Heer is mijn herder
Als een herder is de Heer
   lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

1 / 2 november 2020
1: Jesaja 60,1-11
   Jeruzalem
Jeruzalem-refrein
   Kerk&Web-materiaal

2: Jesaja 60,3
Volken laten zich leiden
- Motet Jesaja 60,3
  autograaf, op aanvraag

3: Matteüs 5,1-13
   Gelukkigprijzingen
Motet ‘Gelukkig’
   Muz-Art-uitgave
   verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

15 november 2020
1: Matteüs 25,31-46
Geef de hongerige eten
   Kerk&Web-materiaal

2: Ezechiël 34,11-17
Je hebt wel honderd schapen
   lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

6 december 2020, 2e zondag van Advent
Jesaja 40,1-11 
Motet voor (1e ) 2e advent -Jes. 40: 9 – 10a  
  uitgave: Kon.Chr.Zangersbond / Kerk&Web-materiaal

24 december 2020, Kerstnacht
Lucas 2,10-11
Schrik niet - Schriftmotet
  autograaf, op aanvraag

24 en 25 december 2020, Kerstnacht en Eerste kerstdag
Once in royal David's city
- liedzetting
God rest you merry, gentlemen - liedzetting
See amid the winter's snow - liedzetting
Unto us a boy is born - liedzetting

  Verschenen in: 4 Christmas Carols, uitgave Muz-Art

1 januari 2021 
Psalm 8
Refrein bij psalm 8 (Genève)
  autograaf, op aanvraag

17 januari 2021 
Johannes 2,10
Ieder mens zet eerst de goede wijn op tafel - Motet
  Kerk&Web-materiaal

14 maart 2021 
Johannes 6,9
Er is hier wel een jongen - Motet Johannes 6,9
  autograaf, op aanvraag