Lied- en repertoiresuggesties bij de lezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster

 

26 juli 2020
Matteüs 13,44-52
   Gelijkenis van de visvangst
Trek aan de touwen
   Kerk&Web-materiaal, canon met ostinato
1 Koningen 3,5-12
   Salomo en de vraag om wijsheid
Rijkdom vraag ik niet
   Kerk&Web-materiaal

2 augustus 2020
Matteüs 14,13-21
   De wonderbare spijziging
Kom ’t is al laat
   muziekspel voor kinderen, klankstaven, fluit en samenzang
   eerder uitgegeven in de serie Goed voor een jaar
   verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

1 september 2020
Matteüs 5,1-12
   Gelukkigprijzingen
Motet ‘Gelukkig’
   Muz-Art-uitgave
   verkrijgbaar via muz-art@hetnet.nl

20 september 2020
Psalm 145
Looft de Heer
   Kerk&Web-materiaal, canon

4 oktober 2020
Jesaja 5,1-7
   Lied van de wijngaard
Expectation, Motet Isaiah 5:1-2
   Engelstalig, versies voor vierstemmig gemengd koor (a) of voor mannen- of vrouwenkoor (b)
   Kerk&Web-materiaal

11 oktober 2020
Psalm 23
   De Heer is mijn herder
Als een herder is de Heer
   lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap

1 november 2020
Jesaja 60,1-11
   Jeruzalem
Jeruzalem-refrein
   Kerk&Web-materiaal

15 november 2020
Matteüs 25,31-46
Geef de hongerige eten
   Kerk&Web-materiaal
Ezechiël 34,11-17
Je hebt wel honderd schapen
   lied uit de Samenleesbijbel
   informatie en rechten: Nederlands Bijbelgenootschap